plczen

Składowanie

  1. SP przechowywać w pomieszczeniach suchych - chronić przed wilgocią.
  2. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna przekroczyć +60 C.
  3. SP nie powinno się przechowywać w hali kotłów w ilościach nie większych niż 24 kilogramy.
  4. W pomieszczeniach, w których składowane jest SP zabrania się: przebywania z otwartym ogniem, używania urządzeń inicjujących ogień lub ciepło powyżej +60 C ( np. aparat spawalniczy itp.)
  5. Preparatu SP nie mieszać z substancjami palnymi i nie składować w pobliżu materiałów palnych.